Hjulsbro

Hjulsbro är en stadsdel i sydöstra Linköping i Östergötland. Hjulsbro är beläget vid en fors i Stångån i mellersta Landeryds socken.

Namnet Hjulsbro härrör från mansnamnet Giurdh, i de äldsta skrifterna omnämnt som Giurdhsbro. Troligt är att Giurdh var inblandad i uppförandet av en bro över ån. Troligtvis fanns ett vadställe på platsen innan bron uppfördes. Via omskrivningar och dialektala ändringar har det så småningom blivit Hjulsbro.

Hjulsbro blev även namnet på en gård med tillhörande kvarn i forsen. År 1505 köptes gården av den sedermera kände Linköpingsbiskopen Hans Brask.

På 1860-talet byggdes en sluss i forsen i samband med konstruktionen av Kinda kanal. Den gamla landsvägen genom Hjulsbro passerade via en svängbro över slussen och en valvbro av sten över forsen.

1906 uppfördes en fabrik, Hjulsbro Tråddrageri- och Spikfabrik. Runt fabriken växte det moderna samhället Hjulsbro fram. När Östra Centralbanan byggdes 1901 tillkom Hjulsbro station strax öster om samhället. I samhället uppfördes under 1900-talet livsmedelsaffärer, brandstation, caféer, bibliotek, Godtemplargård, Hjulsbro Möbelfabrik och skola. Strax söder om samhället låg Hjulsbrovarvet, ett reparationsvarv för Kinda kanals fartyg under åren 1931-1948.

Hjulsbro gränsar till stadsdelarna Johannelund, Hackefors, Ullstämma och Ekholmen.